MENU

Welkom in Doornik


Geleide bezoeken

door de officiële Doornikse gidsenkring


Reserveringen: Dienst voor Toerisme Place Paul Emile Janson 1  7500 Doornik Telefoon: +32 69 22 20 45  Fax: +32 69 21 62 21 Onze vereniging

F

E

Schoolbezoeken

Samen een dagje uit of in het kader van de geschiedenis- of aardrijkskundeles? Of waarom geen gebruik maken van het franstalig kader om het Frans wat bij te schaven? 

We schuiven enkele ideeën naar voor  waarmee je aan de slag kan om een gevarieerd en boeiend dagje Doornik in elkaar te knutselen. Een gewone  stadsrondleiding of in combinatie met een museum (folklore, schone kunsten, natuurhistorisch museum...) ?

Een duik in de Middeleeuwen of focus op de kathedraal; steengroeven en cementfabrieken of aandacht voor architectuur;  al de schatkamer van de kathedraal bezocht?  Of gaan we in het spoor van de Merovingers? 

Klik op lager onderwijs of secundair onderwijs voor meer aangepaste suggesties.

De gids pikt je op aan het station of geeft je afspraak in de toeristische dienst, aan de voet van het belfort.

Alle reservaties gebeuren via de toeristische dienst van de stad.

Graag proberen we tegemoet te komen aan de specifieke vragen van de leraar.